LiFi Nová éra bezpečnosti

Li-Fi je vysoko-rychlostní, maximálně zabezpečená, obousměrná, bezdrátová datová komunikace využívající světlo jako přenosové médium.

Jak LiFi funguje ?

Li-Fi je vysoko-rychlostní, maximálně zabezpečená, obousměrná, bezdrátová datová komunikace využívající světlo jako přenosové médium.

Li-Fi sestává z několika LED diod, které vytvářejí bezdrátovou síť. Když LED žárovkou prochází elektrický proud, ta začíná emitovat světelný tok (fotony). LED žárovky jsou polovodičová zařízení a to znamená, že intenzita světelného toku se dá měnit extrémně vysokou rychlostí. Světelný tok je na druhé straně přijímán detektorem, který interpretuje změny v intenzitě světla jako data.

Li-Fi v kanceláři

Zaměstnanci a návštěvníci budou mít přes Li-Fi síť neustálé připojení k vysoko-rychlostnímu internetu na svém pracovišti.

Li-Fi v supermarketech

Li-Fi umožní obchodníkům cíleně zasílat nabídky zákazníkům na jejich smart zařízení, anonymně monitorovat nákupní zvyklosti zákazníků, zavést cílenou marketingovou kampaň či monitorovat stav skladu
v reálném čase.

Li-Fi a Augmented Reality (AR)

Jelikož kabely omezují pohyb a uživatelé mobilních aplikací typicky potřebují volné ruce, bývají bezdrátové přenosové technologie implementovány přímo do AR brýlí.

Li-Fi v nemocnicích

Vzhledem k tomu, že Li-Fi technologie nezpůsobuje rušení jiných radiofrekvenčních zařízení, může být bezpečně využita v mnoha zdravotních a nemocničních aplikacích.

Li-Fi v letadlech

Li-Fi technologie je pro letadla ideální, jelikož nezpůsobuje rušení s palubními zařízeními letadla tak, jako je tomu u Wi-Fi. Namísto toho Li-Fi využívá výhod přenosu dat přes světelné spektrum.

Li-Fi a Industry 4.0

Přináší lepší synergii mezi strojem a člověkem a umožní výrobcům inovovat mnohem rychleji než kdykoliv před tím.

LiFi Showroom

Chcete na vlastní oči vidět jak funguje LiFi. Kontaktujte nás a zařízení Vám přijedeme ukázat, nebo můžete navštívít náš showroom v Praze a Kroměříži.

Kontakt

Konsorcium E4LIFI

Kancelář Praha – Na Radosti 486/55, Zličín, 155 21 Praha 5

Kancelář Kroměříž – Kojetínská 3368/115, 767 01 Kroměříž

info@e4lifi.com

 

Jan Novák, Bussines Development Manager

 

Živan Vašica, Bussines Development Manager

 

Petr Jordán, Techical Director